Ianc Felicia

Specialitatea:Informatica

Studii: Universitatea de Vest Timişoara , Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, secţia matematică-informatică, 1981.

 


Experienţă profesională:


Analist - programator principal : 1989

Profesor definitiv - specialitatea Matematică : 1993

Profesor gradul II - specialitatea Informatică : 1996

Profesor gradul I - specialitatea Informatică : 1999

 


Cursuri postuniversitare:


Seminarul Pedagogic Universitar - Universitatea de Vest Timişoara 1995

 


Cursuri de perfecţionare:


Computer-based learning (1991)  Asti, Italia

Informatica - perfecţionare (1991 - 1992) - C.C.D. Timişoara

Reforma azi (1999 - 2000) - C.C.D. Timişoara

Proiectarea, organizarea ??i evaluarea activităţilor didactice (2004) - Universitatea de Vest Timişoara

Consiliere şi orientare (2006) - C.C.D. Timişoara

Management şi Comunicare (2007) - Universitatea de Vest Timişoara

.Net (2007) - Seminar Microsoft România

 


Premii:

DIPLOMĂ PRO JUVENTUTE(2006, 2007, 2008, 2009) - acordată de Consiliul Judeţean Timiş

DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ(2008) - acordată de Guvernul României

 


Colaborări:

Universitatea de Vest Timişoara - începând cu anul 1993 până în prezent îndrumător de practică pedagogică


IŞJ TIMIŞ

- metodist în perioada 1999 - 2002

- începând cu anul 1994 până în prezent organizator al Sesiunii de Comunicări Noi Info


AIESEC Timişoara -în perioada 2005 - 2007 colaborator în cadrul proiectului It's Your Choice!


Membru în comisia de jurizare:

- Olimpiada Judeţeană de Informatică - din 1991 până în prezent

- Concursul Naţional INFOEDUCAŢIE Gălăciuc - ediţia 1998

- Concursul Naţional de Informatică "Grigore Moisil" Lugoj - ediţiile 1998 - 2004, 2009Publicaţii (coautor):

1993 DBASE IV - de la iniţiere la performanţă, Editura Eurobit Timişoara

1999 - GHID DE EVALUARE PENTRU DISCIPLINA INFORMATICA - Proiectul - alternativă de evaluare, CCD - Timişoara

2003   Informatica - culegere de probleme pentru liceu, reeditată anual, Editura Mirton, Timişoara

2008 - 2010: Lucrări prezentate la simpozioane: 4

 


Limbaje de programare cunoscute:

FORTRAN, COBOL, ASSIRIS, BASIC, PASCAL, dBASE II-IV, VISUAL FOXPRO, C, C++, C#, HTML, PHP

 


E-mail: felicia.ianc[at]yahoo.com
Clase la care a predat:
XII A