Radulescu Haia-Clarisa

Specialitatea:Istorie

MOTTO ,,DAC?? PO??I MERGE DE CE S?? TE T??R????TI : NICOLAE IORGA

NUMAI C??ND FACEM BINELE DOB??NDIM CEEA CE R??II NU POT AVEA :LINI??TEA ??I PACEA -BUNURILE SUPREME NICOLAE STEINHARDT - JURNALLUL FERICIRII

STUDII -INSTITUTUL DE INV??????M??NT SUPERIOR SUCEAVA,

FACULTATEA DE ISTORIE GEOGRAFIE-1982

GRADUL DIDACTIC I-1995

Adresa de email:radulescuclarisa@yahoo.com
Clase la care a predat:
VIII D