Postaru Calin

Specialitatea:Matematica

Studii : Universitatea de Vest Timi??oara

Facultatea de Matematic??

promo??ia 1995

Gradul didactic: I (2006)

In anul scolar 1996-1997 profesor titular la Grupul Scolar Transporturi Auto Timisoara

Intre anii 1997-2012 profesor titular la Grupul Scolar Economic Administrativ Timisoara devenit in anul 2000 Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti Timisoara

Incepand cu anul scolar 2012-2013 profesor la Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara

Responsabilit????i ??n anul ??colar ??n curs 2013-2014:

 • -responsabil al Cercului Pedagogic al Profesorilor de Matematic?? din jude??ul Timi??
 • -membru in Consiliul de Consultan???? al Profesorilor de Matematic?? din jude??ul Timi??
 • -lider al Grupului de Initiativ?? al Profesorilor de Matematic?? din jude??ul Timi??
 • -profesor mentor in cadrul Corpului Profesorilor Mentori din jude??ul Timi??
 • -membru al Corpului Na??ional de Exper??i ??n Managementul Educa??ional
 • -secretar executiv al Societ????ii de ??tiin??e Matematice din Rom??nia - filiala Timi??
 • -profesor coordonator ??n cadrul ??edin??elor Centrului de Excelen???? al Elevilor Capabili de Performan???? la Matematic?? din jude??ul Timi??
 • -membru in comisia de disciplin?? a Liceului Teoretic Grigore Moisil Timi??oara ,
 • -membru in comisia de urm??rire a ritmicit????ii not??rii ??n Liceul Teoretic Grigore Moisil Timi??oara .

Responsabilit????i ??n anii ??colari preceden??i, altele dec??t cele men??ionate pentru anul ??n curs 2013-2014:

 • -membru ??n Comisia Na??ional?? a profesorilor care au contribuit la elaborarea celor 100 de variante de bacalaureat ??n anul ??colar 2007-2008
 • -membru ??n toate comisiile de organizare a olimpiadelor locale ??i jude??ene din ultimii cinci ani precum ??i ??n comisia de organizare a concursurilor TMMATE
 • -propun??tor de subiecte ??n ultimii cinci ani la Concursul Na??ional de Matematic?? Aplicat?? ???Adolf Haimovici??? - faza local?? ??i la Concursul TMMATE
 • -vicepre??edinte la ultimele patru edi??ii ale fazei locale a Concursului Na??ional de Matematic?? Aplicat?? Adolf Haimovici.
 • -membru ??n comisia de acordare a grada??iilor de merit profesorilor de matematic?? din jude??ul Timi?? ??n ultimii cinci ani;

Distinc??ii ??i premii ob??inute pe parcursul activit????ii :

 • -distinc??ia ???Gheorghe Laz??r clasa a III-a??? ob??inut?? ??n anul ??colar 2008-2009 din partea Ministerului Educa??iei Cercet??rii Tineretului si Sportului, prin intermediul Inspectoratului ??colar Judetean Timi??
 • -Diploma Jubiliar?? ???Centenarul Societ????ii de ??tiin??e Matematice din Rom??nia??? ??n 2010

Rezultatele elevilor antrena??i pentru Olimpiada Na??ional?? de Matematic?? Aplicat?? ??? Adolf Haimovici??? - etapa na??ional?? (ca profesor la Colegiul Economic FS Nitti Timisoara):

 • -??n anul ??colar 2011-2012 premiul II pe ??ar?? (la clasa a 10-a)
 • -??n anul ??colar 2010-2011 dou?? premii II pe ??ar?? (la clasa a 9-a ??i clasa a 12-a)

Rezultate cu elevi antrena??i pentru Olimpiada Na??ional?? de Matematic?? si alte concursuri scolare in anul scolar 2012-2013

 • -mentiune la faza judeteana a Olimpiadei Nationale de Matematica
 • -mentiune la Concursul Interjudetean Traian Lalescu de la Arad

Carti de specialitate cu ISBN publicate in ultimii ani scolari :

Titlul cartii de specialitate

ISBN

Editura

Utilizarea numerelor complexe ??n geometrie 2011

978-973-8916-91-3

NEUTRINO

Criterii de concuren???? ??i coliniaritate 2013

978-606-8259-74-1

GORDIAN

Ghid metodologic. Elemente de matematica financiara 2013

MATEMATICA ??MPREUN?? SEM I 2008

978-606-8259-75-8

973-7878-12-4

GORDIAN

WALDPRESS

MATEMATICA ??MPREUN?? SEM II 2008

973-7878-12-4

WALDPRESS

MATEMATICA ??MPREUN?? SEM I+SEM II 2009

973-7878-12-4

WALDPRESS

Matematica pentru clasa a XI-a Principii, Exerci??ii si probleme, Aplica??ii practice 2010

978-606-8211-13-5

Profin

OLIMPIADELE SI CONCURSURILE DE MATEMATICA V-VIII PE ANUL 2009

978-973-47-0728-7

Paralela 45

OLIMPIADELE SI CONCURSURILE DE MATEMATICA V-VIII PE ANUL 2010

978-973-87056-4-7

B??rchi

OLIMPIADELE SI CONCURSURILE DE MATEMATICA V-VIII PE ANUL 2011

978-973-87056-9-2

B??rchi

OLIMPIADELE SI CONCURSURILE DE MATEMATICA V-VIII PE ANUL 2012

978-606-8465-10-2

B??rchi

Matematic?? pentru pregatirea examenului de BACALAUREAT 2007

10973-7676-71-0

Ghid de pregatire pentru examenul de BACALAUREAT 2007 MATEMATICA

10973-649-304-0

Sigma

Ghid de pregatire pentru BACALAUREAT 2012 MATEMATICA M2

978-973-649-665-3

Sigma

Ghid de pregatire pentru BACALAUREAT 2012 MATEMATICA M1

978-973-649-664-6

Sigma

Ghid de pregatire pentru BACALAUREAT 2013 MATEMATICA mate_info

978-973-649-793-3

Sigma

Ghid de pregatire pentru BACALAUREAT 2013 MATEMATICA ??t_nat

978-973-649-808-4

Ghid de pregatire pentru BACALAUREAT 2013 MATEMATICA tehnologic

978-973-649-794-0

Sigma
Clase la care a predat:
XII B