Iordaiche Cristina

Specialitatea:Informatica

Grad didactic: I, an 2005

Studii: Universitatea de Vest Timisoara, Faculatea de INFORMATICA

Studii universitare de masterat, specializarea INFORMATICA- Teoria Calculului

Contact: 0722282814, cristina_iordaiche@yahoo.com

 



 

ACTIVITATE ??TIIN??IFIC?? ??I PROFESIONAL??


C??r??i de specialitate publicate vizualizeaz??
Articole de specialitate publicate
vizualizeaz??
Rezultatele elevilor la concursurile de informatic??vizualizeaz??




- Profesor antrenor al Lotului national de juniori al Romaniei,selectionat pentru olimpiadele internationale de informatica, 2012, 2013 si 2014

- Membru in Comisia ??tiin??ific?? a taberelor de preg??tire ??i selec??ionare a loturilor na??ionale pentru olimpiadele interna??ionale de informatic??: Boto??ani 2012, Re??i??a 2012, Deva 2013, Sovata 2014

- Team-leader al echipei de juniori a Rom??niei la Turneul Interna??ional de informatic?? de la Shumen,Bulgaria, 2012

- Membru ??n comitetului ??tiin??ific al Balcaniadei de informatic??, 2011

- Autor al subiectelor de Bacalaureat - disciplina informatic??, 2007, 2008, 2012

- Membru al Corpului national de exper??i in managementul educa??ional, 2012

- Membru ??n Comisia na??ional?? de specialitate - Tehnologia informa??iei ??i comunic??rii, 2008-2012

- Vicepre??edinte al Concursului Na??ional de informatic??, Satu-Mare 2004 - 2012

- Membru ??n Comisia Na??ional?? de elaborare subiecte ??i evaluare a Olimpiadei Na??ionale de informatic??, edi??iile (2002-2003, 2006-2012)

- Membru ??n comisia de elaborare a subiectelor ??i evaluare a Concursului Na??ional de informatic?? "Grigore Moisil", Lugoj edi??iile 2003, 2006-2012

- Autor al subiectelor de informatic?? din cadrul "Concursului European de Matematica Aplicata, Cangurul ", 2007-2012

- Membru ??n Comisia Na??ional?? de elaborare subiecte si jurizare a Concursului Na??ional de Informatic?? Aplicat??, 2010 ??? 2011

- Autor al problemelor de algoritmic?? ??i programare, publicate pe site-uri educa??ionale, destinate preg??tirii de performan???? a elevilor olimpici

http://campion.edu.ro/arhiva/index.php?page=auth&action=view&type=author&id=46

http://infoarena.ro/implica-te/extinde-arhiva/acord






Clase la care a predat: