Georgescu Ruxanda

Specialitatea:Matematica

 

       Nume:   prof. GEORGESCU RUXANDA IOANA

 

       Studii:  

-absolventă a Facultăţii de Matematică a Universităţii de Vest din Timişoara din anul 1980 ca şefă de promoţie, cu repartiţie guvernamentală în Timişoara

- Masterat în specialitatea Matematică-Didactic la Facultatea de Matematică a Universităţii de Vest din Timişoara 2006-2008

       Experienţă profesională:         

-gradul didactic I din 1993 - specialitatea matematică    

- profesoară de matematică la Liceul “Grigore Moisil”din Timişoara din 1990 până în prezent

- şefă de catedră la catedra de matematică a Liceului “Grigore Moisil” din 2008

- membru în comisia de inventar al liceului şi în alte comisii la nivelul liceului

 

       Cursuri de perfecţionare

- “Competenţe cheie TIC” 2012 

-  „Formarea competenţelor IT” 2011-2012, în cadrul proiectului „Educatori pentru societatea cunoaşterii”

 -Cursul de perfecţionare “Perfecţionare cadre didactice”(Modulul II Management şi comunicare, TIC) sept 2010

- Cursul de “Manager de proiect” sept 2010-

- Cursul de “Formator de formatori” -august 2010

- Cursul de “Mentor” iulie 2010

- Cursul de perfecţionare “Managerul instituţiilor de învăţământ” - iunie 2010

  - Cursul de perfecţionare profesională “E-learning-Educaţie prin excelenţă” organizat de Centrul Regional de  Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara – în cadrul schimbului de experienţă, cu vizită de studiu la Institutul Obert din Catalunya, Spania- febr 2010

-Programul de formare continuă ” Realizarea învăţării eficiente printr-un management educaţional adecvat“ -modulul-I- “Proiectare, Organizare şi Evaluare a Activităţii Didactice” Universitatea de Vest, 2007-2008

- Curs de formare profesională- utilizarea calculatorului, SIVECO România- 2008

-Curs de pregătire a profesorilor pentru utilizarea programului AEL-SIVECO-2004

 - Curs de perfecţionare periodică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Universitatea de Vest-DPPD,2003

- Programul de formare continuă : « Iniţiere în utilizarea calculatorului »IŞJ şi CCD Timiş- 2001

 

        Activitate didactică

- responsabil Centrul de Excelenţă la Matematică-clasa a-X-a

-pregătiri cu elevii capabili de performanţă la matematică - la Centrul de Excelenţă pe judeţ de la înfiinţare( 2003) şi până în prezent

- pregătirea elevilor performanţi la matematică în cadrul Cercului de matematică pe oraş şi în cadrul taberelor de matematică judeţene  organizate de ISJ Timis începand cu 1983

-participări permanente la toate olimpiadele şi concursurile de matematică cu elevii, cât şi ca organizator, evaluator şi propunător de subiecte

- participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu elevii, cât şi ale cadrelor didactice

în 2006, 2007, 2009, 2010

- îndrumător de practică pedagogică a studenţilor Facultăţii de Matematică - UVT

- am alcătuit planificarea orelor de opţional la matematică la clasele IX-XII

- am alcătuit programe pentru olimpiadele locale de matematică şi pentru concursul TMMATE şi TMMATE INTERNAŢIONAL

- colaborator al revistei TMMATE

- membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

 

 

       Premii la olimpiadele şi concursurile de matematică 

-am obţinut numeroase  premii şi menţiuni la olimpiade şi concursuri cu elevii cărora le-am fost profesoară de matematică şi pe care i-am îndrumat în fiecare an, cât şi la sesiunile de comunicări ştiinţifice la care au participat

 

        Publicaţii  şi articole

- “Geometrie şi trigonometrie” pentru clasa a IX-a - Ed. Waldpress 2013 

-„Algebra”-exerciţii şi probleme pentru clasa a IX-a - ediţia a doua–Ed. Waldpress 2013 

- “Algebră- exerciţii şi probleme pentru clasa a X-a” Ed. Waldpress 2013

-„Analiză matematică - exerciţii şi probleme pentru clasa a XI-a” , vol I şi vol II  , Ed Waldpress , 2011,2012

- „ALGEBRA”-exerciţii şi probleme pentru clasa a IX-a –Ed. Waldpress 2010

-Introducerea funcţiilor exponenţiale şi logaritmice cu ajutorul şirurilor recurente” lucrare prezentată la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice„Gh. Popescu” Lugoj  2011

 -“Ecuaţii exponenţiale cu forme asemănătoare şi  rezolvări  diferite”lucrare prezentată la  sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Lugoj 2010

-subiectele Concursului Interjudeţean TMMATE 2011 la clasele a IX-a şi a X-a

-subiectele Concursului Interjudeţean Gh. Popescu Lugoj 2011 la clasele a IX-a şi a X-a

-Asupra inversării unor funcţii trigonomerice- articol în Revista TMMATE 2006

- probleme publicate în revista TMMATE

 - Olimpiadele de matematică 2000-2001 pt. cls. V-X ,Ed. Gil (coautor)

-Teste de Bacalaureat-2004,2005,2006-Ed. Birchi(coautor)

 -“Teme pentru pregătirea examenului de bacalaureat” 2003 Ed. Waldpress     (coautor)                       

 -Matematica în concursurile şcolare-cls. IX-XII Ed. Paralela 45-din anii 2000,2001,2002(coautor)

 - Modele de teste pentru evaluări parţiale pe nivele de dificultate-1996  (coautor)                                                                                        

- Teste şi probleme comentate-caiete metodice-Universitatea de Vest Timişoara 1987 (coautor)

  

      Participarea la proiecte 

 - proiect posdru în parteneriat cu UVT “Formarea studenţilor în domeniul utilizării unor instrumentemoderne de predare-învăţare-evaluare la matematică”

- Am participat la “Proiectul Internaţional TMMATE” în 2008-2009 prin activitatea de coordonare a concursurilor, prin alcătuirea programelor de concurs, prin alcătuirea de subiecte de concurs la clasa a-XI-a, prin colaborarea cu profesorii din Serbia pentru aceste activităţi.

- Am coordonat un proiect de parteneriat educaţional cu Universitatea Politehnica Timişoara , numit “Orient 2010” şi “Orient 2013”

 

      Distincţii şi medalii obţinute

 - Diploma de Merit  pentru activitatea remarcabilă desfăşurată în pregătirea elevilor pentru performanţă în anul şcolar 2012-2013 acordată de Liceul Grigore Moisil

- Diploma de Excelenţă acordatăde Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, mai 2008, pentru contribuţia remarcabilă, de-a lungul întregii cariere,la modernizarea învăţământului şi la creşterea calităţii actului didactic la disciplina matematică

- Diploma Jubiliară “Centenarul Societăţii de Ştiinţe Matematica din România” -în anul 2010

       E-mail  ruxanda11@yahoo.com 

 

 
Clase la care a predat:
XII D