Buzarnescu Ana

Specialitatea:Matematica

Profesor Ana Buz??rnescu

Studii

Facultatea de ??tiin??e ale Naturii, specializarea Matematic??, Universitatea de Vest Timi??oara, promo??ia 1987

Studii Postuniversitare de specializare ??n domeniul "Management educa??ional ??colar", Universitatea de Vest Timi??oara, 2001

Master "Politici ??i strategii ale form??rii competen??elor pentru carier?? didactic??"

Experien???? profesional?? ??i managerial??

- grad didactic I din anul 1999

- ??ef de catedr?? - Catedra de Matematic?? - ??coala cu clasele I- VIII, nr.22 din Timi??oara, ??n perioada 2003 - 2006

- director - ??coala cu clasele I- VIII, nr.22 din Timi??oara, ??n perioada sept. 2006 - nov. 2010

- membru ??n Cosiliul consultativ al ISJ Timi?? ??n perioada 2007-2009

Cursuri de perfec??ionare

Curs de formare tutori "Practica ta pentru educa??ia viitorului", Universitatea de Vest Timi??oara, 2010

Curs de perfec??ionare "Mentor", 2010

Curs de perfec??ionare "Specialist ??n domeniul calit????ii", 2010

Curs de perfec??ionare "Psihopedagogie special??", 2010

Schimb de experien???? "Mecanisme de finan??are ??i proiecte educa??ionale ??n sistemul de ??nv??????m??nt din Uniunea European??", 2010

Curs de perfec??ionare " Managementul organiza??iilor de ??nv??????m??nt preuniversitar", 2008

Curs de perfec??ionare "Politici publice privind finan??area ??nv??????m??ntului preuniversitar ??n procesul de descentralizare, 2007

Training ??n Comunicare, 2007

Programul de formare "Management prin calitate total?? - pentru directori ??i directori adjunc??i", 2007

Programul de formare continu?? "Didactica Matematicii", 2005
Clase la care a predat:
VIII D