Bociu Carmen-Cerasela

Specialitatea:Matematica

Studii:

Master “Matematica didactica”, Facultatea de matematica si informatica, Universitatea de Vest din Timisoara, 2009;

Facultatea de stiinte ale Naturii, Universitatea de Vest din Timisoara, 1987;

 

Experienta profesionala:

Profesor specialitatea matematica, Grad didactic I(2000);

Metodist al ISJ Timis din 2001 pana in prezent;

Mentor; (coordonator al practicii pedagogice a studentilor din 1997 pana in 2010);

Formator - Didactica disciplinei, Programul de formare continua: D.E.C.E.,Proiectul “Educatori pentru societatea cunoasterii”, modulul “Implementarea si proiectarea curriculum-ului bazat pe competente”;

Coordonator responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de matematica -zona Timisoara Sud, din 2000 pana in prezent;

Membru in Consiliul consultativ - disciplina matematica -din 2001 pana in prezent;

Membru al Corpului national al profesorilor mentori ;

Membru al Corpului national de experti in management educational;

Coordonator al Centrului de excelenta judetean disciplina matematica, gimnaziu;

Activitati de pregatire la cls. a VIII-a, in perioada 2004 - 2012;

Activitati de pregatire cls. a VI-a, an scolar 2003-2004 si 2002-2003;

Activitati de pregatire cls. a V-a, an scolar 2001-2002;

Membru al colectivului de redactie si colaborator al revistei de matematica "Cardinal" din Craiova;

Membru al echipei de management in Proiectul Comenius Regio "Valori olimpice-punte intre generatii", Romania -Turcia, 2012-2014;

Membru al echipei de management in Proiectul Comenius Bilateral "Symbols connecting people", Romania -Italia, 2013-2015;

Membru al echipei de implementare in Proiectul transfrontalier IPA "Multidisciplinary tests- Key to European Education", Romania -Serbia, 2013-2014; 

 

Distinctii si premii:

Titlul PROFESORUL ANULUI 2013 acordat de Societatea de Stiinte Matematice din Romania;

Diploma de excelenta 2013;

Diploma Gazeta Matematica, indrumator al elevilor rezolvitori, 2013;

Diploma “Projuventute” 2011 si 2013 pentru rezultate deosebite in promovarea si afirmarea invatamantului timisean;

Diploma Jubiliara “Centenarul Societatii de Stiinte Matematice din Romania” in 2010;

Diploma de Excelenta acordata de Inspectoratul scolar Judetean Timis, 2008;

Diploma de merit, 2008;

Diploma “Gheorghe Lazar” clasa a III-a, 2006;

 

Stagii de perfectionare/formare:

Programul de perfectionare "Manager proiect cod COR 242101", 2013;

Seminarul "Eficientizarea demersului de integrare a copilului cu C.E.S. in scoala de masa", CJRAE Timis, nov.2013;

Conferinta Regionala "Politica educationala in consilierea carierei elevilor",CJRAE Timis, nov. 2013;

Seminarul "Tehnologii moderne in educatie", Datamaxline, oct. 2013;

Curs de specializare autorizat CNFPA in ocupatia "Metodist cod COR 214114", iunie 2013;

Curs de specializare autorizat CNFPA in ocupatia "Evaluator competente profesionale cod COR 241219", aprilie -iunie 2013;

Programul de formare continua "Educatie interculturala in scoli fara discriminare",CCD, februarie-martie 2013;

Curs de formare "Director unitate de invatamant cod COR 134502", Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Timisoara, 2012;

Cursul "Consilierea elevilor in domeniul carierei", proiect POSDRU, Paltinis, nov. 2012;

Programul de formare continua "Managementul resurselor umane pentru directori si directori adjuncti", CCD, 2012;

Programul de formare continua “Formarea competentelor IT”, In cadrul proiectului POSDRU “Facilitare profesionala pentru calitatea instruirii eficiente”, UVT, 2012;

Programul de formare continua “Dezvoltare personala in cariera”, in cadrul proiectului POSDRU “Facilitare profesionala pentru calitatea instruirii eficiente”, UVT, 2012;

Schimbul de experienta “Evolutii si tendinte in sistemul educational francez', mai 2012, Paris, Franta;

Programul de formare continua "Metode interactive de cunoastere", UVT 2012;

Programul de formare continua "Management scolar", UVT 2012;

Schimbul de experienta "Promovarea cooperarii europene in domeniul educatiei", mai 2011, Stockholm, Suedia;

Curs de formare de formatori in cadrul proiectului "Educatori pentru societatea cunoasterii", februarie -martie 2011;

Schimbul de experienta "Promovarea cooperarii europene in domeniul educatiei", dec. 2010, Viena, Austria;

Schimbul de experienta "Mecanisme de finantare si proiecte educationale in sistemul de invatamant din Uniunea Europeana", oct.2010, Pesaro, Italia;

Programul de perfectionare "Schimburi de bune practici", august-septembrie 2010, Geneva, Italia;

Programul de perfectionare "Calitatea procesului de invatamant", mai 2010, la Jessop Primary School, Londra, Marea Britanie;

Programul de formare "Evaluarea didactica, dezvoltari recente", aprilie-mai 2010;

Programul de perfectionare "E-learning-educatie prin excelenta", ianuarie-februarie 2010, in cadrul schimbului de experienta, cu vizita de studiu la Institutul Obert din Catalunya, Spania;

Seminarul "Standarde Nationale pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in invatamantul preuniversitar", februarie - martie 2009;

Curs de abilitare in folosirea calculatorului, 2009;

Curs de formare "Evaluarea, o abordare sistemica", februarie 2009;

Programul national de dezvoltare a competentelor de evaluare a cadrelor didactice, DECEE, Moneasa aprilie - mai 2008;

Curs de Management educational Scolar, Universitatea de Vest din Timisoara, 2005-2006;

Curs de Consiliere si orientare, 2006;

Curs de pregatire in vederea utilizarii AEL, 2005;

Cursul de Scriere a proiectelor pentru finantare, 2004;

Programul de perfectionare "Managementul institutiilor deinvatamant preuniversitar", organizat de Centrul Regional de formare Continua Timisoara, 2003;

Cursul de formare Mentori, 2003;

 

Publicatii:

Matematica impreuna pentru teze, sem I si II, clasa a VI-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, Ed, Waldpress, 2013, coordonator;

Tratarea diferentiata si individualizarea predarii-invatarii-evaluarii in vederea asigurarii progresului scolar, Ed. Mirton, 2013;

Dezvoltarea creativitatii in lectiile de matematica, Ed. Waldpress, 2012;

Pregatirea evaluarii semestriale si finale pentru semestrul I si II, clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, aVIII-a, Ed. Waldpress, 2012, coordonator;

Matematica, clasa a VII-a, Partea a II-a, Editura Campion, 2012, coautor;

Matematica, clasa a VII-a, Partea I, Editura Campion, 2011, coautor;

Matematica impreuna, Pregatirea tezei pentru semestrul I si II, clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, aVIII-a, Ed. Waldpress, 2011, coordonator;

Evaluarea nationala, seria TMMATE metodic, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Strategii didactice, seria TMMATE metodic, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Matematica impreuna, Pregatirea tezei pentru semestrul I, anul scolar 2010-2011, clasa a a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Evaluare initiala, seria TMMATE metodic, Ed. Waldpress, 2010, coordonator;

Matematica,  Sugestii de subiecte pentru teza cu subiect unic, clasa a VII-a si clasa a VIII-a, Ed. Nomina, sem II, 2009, coautor;

Teza cu subiect unic, Sugestii de subiecte, clasa a VII-a si clasa a VIII-a, Ed. Nomina, sem I, 2008-2009, coautor;

Matematica impreuna, clasa a VIII-a, sem I si II, Ed. Waldpress, 2008, coordonator si coautor;

Matematica, subiecte pentru teza cu subiect unic, clasa a VIII-a si clasa a VII-a Ed. Nomina, sem II, 2008, coautor;

Matematica impreuna, clasa a VIII-a, sem II, Ed. Waldpress, 2008, coordonator si coautor;

Teza cu subiect unic, Sugestii de subiecte pentru clasa a VII-a si a VIII-a, Ed. Nomina, sem I 2007, coautor;

Matematica impreuna, clasa a VIII-a, sem I, Ed. Waldpress, 2007, coordonator, coautor;

Agenda profesorului de matematica din judetul Timis, Ed. Waldpress, 2007, coautor;

Teze cu subiect unic, Sugestii de subiecte pentru clasa a VII-a, Ed. Nomina, sem II 2007, coautor;

100 de teste de Matematica, Ed. Art, 2007,coautor;

Matematica, teme de evaluare si criterii de notare, sem II, cls. a VIII-a, Ed. Paralela 45, 2007, Cerasela Bociu, Gabriela Buse, Marius Lobaza, Angela Lolea;

Matematica, teme de evaluare si criterii de notare, semII, cls.a V-a, Ed. Paralela 45, 2007, Cerasela Bociu, Gabriela Buse, Daniela Lobaza, Noemi Neamtu;

MateTeme, sem I, cls. a VIII-a, Ed. Paralela 45, 2006, coautor;

MateTeme, sem. I, cls. a V-a, Ed. Paralela 45, 2006, coautor;

Agenda profesorului de matematica, Ed. Waldpress, 2006, coautor;

Matematica - Teste Nationale 2007, Ed. Nomina, 2006, colaborator;

Ghid de proiectare didactica, matematica gimnaziu, Ed. Waldpress, 2005, coautor;

Propuneri de subiecte pentru lucrari scrise semestriale (gimnaziu), Ed. Waldpress, 2005, membru in colectivul de redactie;

Evaluari sumative la matematica, clasa a VI-a, Ed. Mirton 2003, ZenoBlajovan, Cerasela Bociu, Petria-Elena Boldea, Daniela Lobaza, Marius Lobaza;

Evaluari sumative la matematica, clasa a VII-a, Editura Mirton 2003, Zeno Blajovan, Cerasela Bociu, Petria-Elena Boldea, Daniela Lobaza, Marius Lobaza;

Teste de matematica- gimnaziu, Ed. Gil 2003, coautor;

Ghid pentru proiectarea didactica la matematica, gimnaziu si liceu, Ed. Waldpress 2002, coautor;

Probleme si articole publicate:

Cardinal, revista de matematica din Craiova, anul XXIV, nr. 1 si nr. 2 din 2013-2014, 6 probleme;

Gazeta matematica, aprilie 2013, 1 problema;

Cardinal, revista de matematica din Craiova, anul XXIII, nr. 1 si nr. 2 din 2012/2013, 7 probleme;

Cardinal, revista de matematica din Craiova, anul XXII, nr.1 si nr.2 din 2011/2012, 8 probleme;

RMT, revista de matematica din Timisoara, nr. 1 din 2011, 1 problema;

Cardinal,  revista de matematica din Craiova, anul XXI, nr.1 si nr.2 din 2010/2011, 5 probleme;

Olimpiade si concursuri de matematica V-VIII, Biblioteca RMT, Editura Birchi, 2010, 2 probleme;

Cardinal, revista de matematica din Craiova, anul XX, nr.1 si nr.2 din 2009/2010, 7 probleme;

RMT, revista de matematica din Timisoara, nr. 2 din 2010, 1 problema;

Olimpiade si concursuri de matematica V-VIII, Biblioteca RMT, Editura Barchi, 2009, 4 probleme;

TMMATE, revista de matematica din judetul Timis, nr.6 din ian. 2009, 5 probleme;

Cardinal, revista de matematica din Craiova, anul XIX, nr.1 din 2008/2009, 1 problema;

Olimpiade si concursuri de matematica V-VIII, Biblioteca RMT, Editura Birchi, 2008, 1 problema;

Cardinal, revista de matematica din Craiova, anul XVIII, nr.1 si nr. 2 din 2007/2008, 4 probleme;

Olimpiade de matematica, Ed. GIL, 2007 , 1 problema la clasa a V-a;

TMMATE, revista de matematica din judetul Timis, nr.5 din 2007, 6 probleme;

Cardinal, revista de matematica din Craiova, anul XVII,nr.2 din 2007, 2 probleme;

TMMATE, revista de matematica din judetul Timis, nr.4 din 2007, 5 probleme

Revista TMMATE nr.3 din 2006, 3 probleme;

Matematica in concursurile scolare, Ed. Paralela 45, 2006, 2 probleme;

 

Activitate in cadrul unor comisii la nivel judetean:

Membru in comisiile olimpiadelor de matematica si concursurilor judetene si interjudetene de matematica in calitate de organizator, coordonator, evaluator, propunator de subiecte;

Membru in comisia de recorectare a lucrarilor selectate la nivelul judetului de la examenul de evaluarea nationala 2011, Teza cu subiect unic 2008;

Membru in comisia de elaborare a grilei de evaluare pentru obtinerea gradelor didactice, 2011.

Membru in Comisia judeteana de revizuire a programelor scolare la matematica gimnaziu in 2007;

Membru in comisia de acordare a gradatiilor de merit profesorilor de matematica din judetul Timis din 2003 pana in prezent;

 

Premii la olimpiadele si concursurile de matematica, vezi www.tmmate.ro, sectiunea concursuri;

 

 
Clase la care a predat:
VIII C