Premii obţinute de Bordas Diana

Premiul II

Faza jude??ean?? a Campionatului de bachet organizat in cadrul Olimpiadei Na??ionale a Sportului ??colar.

Data adãugarii: 9 Mar 2012