Iancu Liliana

Specialitatea:Limba franceza

? Studii: Facultatea de Litere, Filosofie ??i Istorie ?? Universitatea de Vest din Timi??oara

? Grad didactic I

? Responsabil al Comisiei Metodice de Limbi Moderne din Liceul Teoretic ?Grigore Moisil? Timi??oara

? Formator de francez? general? ??n cadrul Institutului Francez din Timi??oara

? Evaluator DELF DALF ??n cadrul Institutului Francez din Timi??oara ??i a Liceului Teoretic ?Jean-Louis Calderon? Timi??oara

? Lucr?ri prezentate la simpozioane sau conferin??e : 20

? Articole ??i studii publicate : 6

? Numeroase stagii de specializare, perfec??ionare ??i formare continu?

? Participare la proiecte educa??ionale

? Membru al echipei pedagogice a Institutului Francez din Timi??oara

? Membru ??n comisiile de evaluare oral? ??i scris? la examenul de limba francez? DELF Scolaire din cadrul Liceului Teoretic ?Jean-Louis Calderon? Timi??oara

? Membru ??n comisiile de evaluare oral? ??i scris? la examenul de limba francez? DELF DALF din cadrul Institutului Francez din Timi??oara

? Membru ??n Comisia pentru curriculum din cadrul Liceului Teoretic ?Grigore Moisil? din Timi??oara

? Membru ??n Comisia de mobilitate a personalului didactic din ??nv????m??ntul preuniversitar din cadrul Liceului Teoretic ?Grigore Moisil? din Timi??oara

Clase la care a predat:
VIII A