Premii obţinute de Stoicanescu Gelu

Premiul III

Concursul Interjude??ean de Matematic? Traian Lalescu 2012- cl 11

Data adãugarii: 26 Mar 2012

Premiul I ??i premiu special SSMR

Olimpiada Jude??ean? de Matematic? 2012 ?? cl XI

Data adãugarii: 18 Mar 2012

men??iune

Concursul Interna??ional de Matematic? TMMATE 2012- cl 11

Data adãugarii: 18 Mar 2012

Men??iune

Olimpiada Na??ional? de fizic?, etapa jude??ean? - februarie 2012

Data adãugarii: 28 Feb 2012

Premiul II

Olimpiada Local? de Matematic? cl 11

Data adãugarii: 22 Feb 2012

Premii

Premiul I

Olimpiada de Matematica-etapa locala(Caransebes)-clasa a IX-a

Premiul I

Olimpiada de matematica-etapa judeteana(Caras-Severin)-clasa a IX-a

Premiul I

Concursul Judetean al Revistei de Matematica din Caras-Severin-clasa a IX-a

Premiul III

Concursul Interjudetean de Matematica ??Traian Lalescu?, Timisoara 2010-clasa a IX-a

Premiul I

Olimpiada de fizica-etapa judeteana(Caras-Severin)-clasa a IX-a

Premiul II

Olimpiada de matematica-etapa e sector(Sector 3, Bucuresti)-clasa a X-a

Premiul III

Olimpiada de matemaica-etapa pe municipiul Bucuresti-clasa a X-a

Medalia de Bronz

Olimpiada Nationala de Matematica, Oradea 2011-clasa a X-a

Premiul I

Concursul Judetean al Revistei de Matematica din Caras-Severin-clasa a X-a

Premiul I

Concursul ??Evaluare in educatie? la matematica, Bucuresti-clasa a X-a

Premiul III

Olimpiada de fizica-etapa pe sector(Sector 3, Bucuresti)-clasa a X-a

Mentiune

Olimpiada de fizica-etapa pe municipiul Bucuresti-clasa a X-a

Data adãugarii: 16 Nov 2011