Premii obţinute de Dobra Coralia

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.