Stoian Alexandru

Specialitatea:Fizica

Studii : facultatea fizica-chimie

Specializarea : fizica-chimie

Grad didactic : I

Adresa e-mail : p_alstoian@yahoo. com

Activitatea profesional? :

1.Profesor fizic?-chimie la ?coala cu clasele I-VIII Merii-Petchii, 1967-1972

2. Profesor fizic? -chimie la ?coala cu clasele I-Viii nr.2 Lipia,1972-1978, director al ??colii ??n perioada 1974-1978

3.Profesor de fizic?-chimie la ?coala cu clasele I-VIII nr.4 Timi??oara, 1978-1979

4. Profesor de fizic? la ?coala cu clasele I-VIII nr.22 Timi??oara, 1979-1986

5.Inspector ??colar, disciplina fizic?, ISJ Timi??. 1986-1991 ??i 1997-2006, ??n perioada 2003-2006 am fost ??i director al Centrului Jude??ean de Excelen???

6 Profesor de fizic? la Liceul Grigore Moisil Timi??oara, 1990 ??i ??n prezent, ??n perioada 1991-1993- director adjunct

Lucr?ri ??tiin??ifice :

1.Brevet de inven??ie nr.104 061 - Aparatdidactic pentru m?surarea for??elor

2.Brevet de inven??ie nr.102 272 - Procedeu ??i aparat pentru generareatensiunii electrice

3. Brevet de inven??ie nr.99411 - Aparat didactic pentru separarea ionilor dintr-un electrolit

4.Brevet de inven??ie nr.101 990 - instala??ie pentru captarea energiei solare

5.Brevet de inven??ie nr.102 650 - Instala??ie pentru orientarea captatoarelor solare

6.Brevet de inven??ie nr. 97 897 - Instala??ie solar? pentru pomparea apei

7.Referent ??tiin??ific manual chimie clasa a-VII-a, Editura Sigma,1999

8.Referent ??tiin??ific manual chimie clasa a VIII-a. Editura Sigma,2000

9.Medalie de bronz -Salonul Na??ional de inventic? ECOINVENT 2003, Ia??i

10.Medalie de bronz - Salonul na??ional de inventic? 2006, Cluj-Napoca

11.Membru ISES - International Solar Energy Society

12.Membru al Asocia??iei de cercetare multidisciplinar? din zona de vest a Rom??niei

13.Am fost selectat pentru lucrarea DIC??IONAR AL INVENTATORILOR ROM??NICONTEMPORANI, paginile 619,620,621, lucrare ap?rut? sub egida Academiei de ?tiin??e Tehnice a Rom??niei,filiala Cluj

Activitatea literar? - cartea Alungarea din iad
Clase la care a predat: