Simulescu Adriana

Specialitatea:Informatica

e-mail: asimulescu@yahoo.com

Studii:

Universitatea Timisoara, 1982

Experien??? profesional?

Profesor definitiv - specialitatea informatic? : 1990

Profesor gradul II - specialitatea informatic? : 1994

Profesor gradul I - specialitatea informatic? : 1997

Realiz?ri

C?r??i

1988 - Instruire asistat? de calculator ?? culegere de lec??ii

cu utilizarea interactiv? a calculatorului

ICSITTCI Bucure??ti

1990 - Limbajul Pascal ?? manual pentru clasele de informatic?

Editura LIBRIS Cluj-Napoca

2003 ?? Informatica ?? culegere de probleme pentru liceu, reeditat? anual

Editura Mirton, Timi??oara

2006 - Informatica C++ - manual pentru clasa a XI-a -

Editura Gimnasium, Targoviste

2007 - Ghid de pregatire BACALAUREAT INFORMATICA Pascal, C, C++

Editura SIGMA

2007 - INFORMATICA -culegere de probleme pentru clasele IX-XI

si pregatirea bacalaureatului

Editura L&S

2008 - Manual de Visual FoxPro

Editura Mirton Timi??oara

Comisia na??ional? a Olimpiadei de informatica

- Membru in anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Cursuri extra??colare

Curs de re??ele CISCO ??n perioada 2000-2002 cu Certificat interna??ional de atestare

Curs ECDL 2003-2006. Certificat de examinator

Ultimele cursuri de perfec??ionare

2003 - Universitatea de Vest, Timi??oara

2007 - Universitatea de Vest, Timi??oara

Metodist ISJ Timis 2000- 2010
Clase la care a predat:
XII D