Perieanu Mariana

Specialitatea:Chimie

Studii

-Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Fizic?,

Sec??ia Fizic?-Chimie

Perfec??ionare

- Master - Fizica materialelor cristaline - Universitatea de Vest din Timi??oara, Facultatea de Fizic?

Grade didactice

- Definitivat - 2005

- Grad didactic II - 2009

- Inscris? la gradul didactic I - sesiunea 2011-2013
Clase la care a predat: