Junea Sanda

Specialitatea: Director

Specialitatea:Informatica

Studii: Universitatea de Vest din Timisoara

Facultatea de Stiinte ale Naturii

Specializarea : Informatica

Profesor definitiv - specialitatea informatic? : 1992

Profesor gradul II - specialitatea Informatic? : 1996

Profesor gradul I - specialitatea Informatic? : 1999

Cursuri postuniversitare:

Sisteme de operare - Leipzig, Germania 1986

Limbaje de programare - Leipzig, Germania 1986

Sisteme de prelucrare automata a datelor ?? Politehnica Timisoara 1980

Cursuri de perfectionare:

Management educational - UVT Timisoara 2006-2007

Managementul proiectelor europene - Leipzig, Germania 2007

Politici publice privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat realizate in cadrul procesului de descentralizare

Management ??colar, Consiliere ??i orientare, Curriculum, Evaluare, Managementul conflictului, Instruire diferen??iat? -CCD

Concepere ??i management de proiect -CCD

Curs de re??ele CISCO ??n perioada 2002-2004 cu Certificat interna??ional de atestare

ECDL 2003-2006. Certificat de examinator

Utilizare AEL

Publicatii:

Informatica culegere de probleme rezolvate si propuse Editura Mirton, 2005, 2006, 2007

Manual pentru clasa a XI-a neintensiv -Editura Gimnasium, 2006,2008

Manual pentru clasa a XII-a -Oracle -Editura Gimnasium, 2007

Ghid de pregatire Bacalaureat, Informatica intensiv C/C++/PAscal" Editura Sigma, 2008

Visual FoxPro -Editura Mirton, 2008

Informatica BAC 2009: subiecte posibile - Editura CYGNUS, 2009

Comisia central? a Olimpiadei Nationale de informatica

Membru in anii 2002, 2004, 2009, 2010

Membru in Comisia Nationala de Informatica

Inspector ??colar de specialitate la ISJ Timi?? ??n perioada 2002-2006

Coordonator proiect Leonardo da Vinci: ??Learning green - using IT? ??Leipzig, Germania 2007

Coordonator proiect Leonardo da Vinci: "WEB-European Union"

-Leipzig, Germania 2009


E-mail : sanda_junea@yahoo.com

DECLARA??IE DE AVERE: Declara??ie de avere

DECLARA??IE DE INTERESE:Declara??ie de interese
Clase la care a predat:
XII C