Premii obţinute de Ghinita Elena-Zamfira

Premiul I - INFORMATICA

Concurs National "Explor-IT" BACAU, sectiunea soft educational

Data adãugarii: 11 Jun 2010

Premiul I -informatica

Concurs INTERNATIONAL "Smart Kids" 2009

Data adãugarii: 21 Apr 2010

Premiul I -informatica

Concurs judetean "NOI INFO", 2010- sectiunea soft educational

Data adãugarii: 21 Apr 2010

Premiul de popularitate

Conferinta Nationala a Invatamantului Virtual editia a VII-a, Iasi 2009

Data adãugarii: 19 Nov 2009

Mentiune

Concursul de fizica "Constantin Salceanu"

organizat de UVT

Data adãugarii: 31 May 2009

Mentiune

Olimpiada de Fizica, etapa judeteana, clasa a X-a, 17.01.2009

Data adãugarii: 18 Jan 2009

Mentiune

Concurs National "Grigore Moisil" 2008- sectiunea programare

Data adãugarii: 26 May 2008

Mentiune - locul IV

Olimpiada de informatica, etapa judeteana, 15.03.2008, clasa a 9-a

Data adãugarii: 18 Mar 2008

Mentiune

Olimpiada de matematica - etapa judeteana, 2008, clasa a 9-a

Data adãugarii: 12 Mar 2008

Mentiune

Olimpiada de fizica - faza judeteana, clasa a IX-a, 2008
Data adãugarii: 17 Jan 2008