Premii obţinute de Paval Roxana

premiul I

Concursul ETC TM +

Data adãugarii: 23 Mar 2011

men??iune

Olimpiada de Matematic? ?? etapa jude??ean? ?? clasa a XII-a

Data adãugarii: 23 Mar 2011

premiul III

Olimpiada de Matematica-etapa locala-clasa a XII-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

premiul I

Concursul Interjude??ean de Matematic? ?Gh Popescu? Lugoj 4.06.2010 cl XI

Data adãugarii: 6 Jun 2010

premiul III

Concursul Interjude??ean de Matematic? TMMATE 2010 -cl XI

Data adãugarii: 28 Apr 2010

men??iune

Concursul Interjude??ean de Matematic? ?Traian Lalescu? 2010 -cl XI

Data adãugarii: 6 Apr 2010

men??iune

Olimpiada de Matematic? ?? etapa jude??ean? ?? cl XI

Data adãugarii: 14 Mar 2010

premiul II

Olimpiada de Matematic? ??etapa local? ??clasa a-XI-a

Data adãugarii: 15 Feb 2010

mentiune

Olimpiada Judeteana de Matematica 2009-clasa a-X-a

Data adãugarii: 9 Mar 2009

Premiul III

Olimpiada de Matematica ??etapa locala ??clasa a-X-a

Data adãugarii: 15 Feb 2009

Premiul III

Concursul International de Matematica TMMATE INTERNATIONAL 2009 clasa a-X-a

Data adãugarii: 25 Jan 2009

mentiune

Concursul Interjudetean de Matematica TMMATE clasa a-X-a
Data adãugarii: 25 Jan 2009

Mentiune

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a X-a, 2009

Data adãugarii: 16 Jan 2009

premiul III

concursul interjudetean de matematica "Traian Lalescu"-cl.a-IX-a

Data adãugarii: 1 Apr 2008

mentiune I

olimpiada de matematica-etapa judeteana- cl. a-IX-a

Data adãugarii: 2 Mar 2008

premiul II

olimpiada municipala de matematica- cl.a-IX-a
Data adãugarii: 28 Jan 2008