Premii obţinute de De-Sabata Carla-Antoanela

premiul II

Concursul Interjude??ean ??Traian Lalescu? Re??i??a 2011 clasa a XII-a

Data adãugarii: 3 Apr 2011

premiul III

Concursul ETC TM +

Data adãugarii: 23 Mar 2011

premiul III

Olimpiada de Matematic? ?? etapa jude??ean? ?? clasa a XII-a

Data adãugarii: 23 Mar 2011

mentiune

Olimpiada de Matematica-etapa locala-clasa a XII-a

Data adãugarii: 7 Mar 2011

Premiul III

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a XII-a, 2011

Data adãugarii: 27 Jan 2011

premiul III

Etapa Na??ionale a Concursului Interna??ional de Matematic? Aplicat? Cangurul - Bucure??ti 22.05.2010 clasa a-XI-a

Data adãugarii: 26 May 2010

premiul II

Concursul Interjude??ean de Matematic? TMMATE 2010 -cl XI

Data adãugarii: 28 Apr 2010

premiul II

Concursul Interjude??ean de Matematic? ?Traian Lalescu? 2010 -cl XI

Data adãugarii: 6 Apr 2010

premiul III

Olimpiada de Matematic? ?? etapa jude??ean? ?? cl XI

Data adãugarii: 14 Mar 2010

men??iune

Concursul Interjude??ean de Matematic?-Informatic? Grigore Moisil Urziceni- proba de matematic?- clasa a-XI-a

Data adãugarii: 15 Feb 2010

premiul II

Olimpiada de Matematic? ??etapa local? ??clasa a-XI-a

Data adãugarii: 15 Feb 2010

Premiul I si calificare la baraj la Cangurul

Premiul I si calificare la baraj la Concursul European de Matematica Aplicata Cangurul 2009, cl. X

Data adãugarii: 8 May 2009

Mentiune speciala

Olimpiada de Chimie - faza nationala, clasa a X-a, 2009

Data adãugarii: 7 May 2009

Premiul III

Olimpiada Judeteana de Matematica 2009-clasa a-X-a

Data adãugarii: 9 Mar 2009

mentiune

Olimpiada de Matematica ??etapa locala ??clasa a-X-a

Data adãugarii: 15 Feb 2009

mentiune

Concursul International de Matematica TMMATE INTERNATIONAL 2009 clasa a-X-a

Data adãugarii: 25 Jan 2009

Premiul III

Concursul Interjudetean de Matematica TMMATE 2009 clasa a-X-a

Data adãugarii: 25 Jan 2009

Premiul I

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a X-a, 2009

Data adãugarii: 16 Jan 2009

Premiul PRO JUVENTUTE

2008

Data adãugarii: 10 Dec 2008

medalie de bronz

clasa a-IX-a olimpiada de matematica-etapa nationala

Data adãugarii: 4 May 2008

premiul II

concursul interjudetean de matematica "Traian Lalescu"-cl.a-IX-a

Data adãugarii: 1 Apr 2008

premiul II

olimpiada de matematica-etapa judeteana- cl. a-IX-a

Data adãugarii: 2 Mar 2008

Mentiune M.E.C.T.

Olimpiada de Chimie - faza nationala, clasa a IX-a, 2008

Data adãugarii: 12 Feb 2008

Mentiune

Concursul de Chimie Generala si Anorganica "Veronica Chiriac" - clasa a IX-a, 2008
Data adãugarii: 29 Jan 2008

premiul I

olimpiada municipala de matematica-cl.a-IX-a
Data adãugarii: 28 Jan 2008

Premiul I

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a IX-a, 2008
Data adãugarii: 22 Jan 2008

Premiul PRO JUVENTUTE

2007
Data adãugarii: 18 Jan 2008