Georgescu Ruxanda

Specialitatea:Matematica

Studii:

-absolventa a Facultatii de Matematica a Universitatii de Vest din Timisoara din anul 1980 ca sefa de promotie, cu repartitie guvernamentala in Timisoara

- Masterat in specialitatea Matematica-Didactic - Facultatea de Matematica a Universitatii de Vest din Timisoara 2006-2008

Experienta profesionala:

-gradul didactic I din 1993 - specialitatea matematica

- profesoara de matematica la Liceul ??Grigore Moisil? Timisoara din 1990 pana in prezent

- sefa de catedra la catedra de matematica a liceului din 2008

Cursuri de perfectionare

-Programul de formare continua? Realizarea invatarii eficiente printr-un management educational adecvat ??-modulul-I-??Proiectare,Organizare si Evaluare a Activitatii Didactice? Universitatea de Vest, 2007-2008

- Curs de formare profesional?- utilizarea calculatorului, SIVECO Rom??nia- 2008

- Curs de preg?tire a profesorilor pentru utilizarea programului AEL-SIVECO-2004 - Curs de perfectionare periodica a personalului didactic din invatamantul preuniversitar - Universitatea de Vest-DPPD,2003

- Programul de formare continu? : ? Ini??iere ??n utilizarea calculatorului ?, I?J ??i CCD Timi??- 2001

Activitate didactica

- responsabil Centrul de Excelenta la Matematica-clasa a-X-a

-pregatiri cu elevii capabili de performanta la matematica - la Centrul de Excelenta pe judet de la infiintare( 2003)si pana in present

- pregatirea elevilor performanti la matematica in cadrul Cercului de matematica pe oras si in cadrul taberelor de matematica judetene organizate de ISJ Timis incepand cu 1983

-participari permanente la toate olimpiadele si concursurile de matematica cu elevii, cat si ca organizator, evaluator si propunator de subiecte

- participare la sesiuni de comunicari stiintifice ale cadrelor didactice ( lucrare premiata cu premiul I in 2006)

- indrumator de practica pedagogica a studentilor Facultatii de Matematica - UVT

Premii la olimpiadele si concursurile de matematica

-total premii obtinute de elevii carora le-am fost profesor de matematica si pe care i-am indrumat: - 84 premii I, II, III si mentiumi in ultimii 10 ani

Publicatii si articole

- Teste si probleme comentate-caiete metodice-Universitatea de Vest Timisoara 1987(coautor)

- Modele de teste pentru evaluari partiale pe nivele de dificultate-1996 (coautor)

- Matematica in concursurile scolare-cls. IX-XII Ed. Paralela 45-anii 2000,2001,2002(coautor)

-??Teme pentru pregatirea examenului de bacalaureat?2003 Ed. Waldpress (coautor)

-Teste de Bacalaureat-2004,2005,2006-Ed. Birchi(coautor)

- Olimpiadele de matematica 2000-2001 pt. cls. V-X ,Ed. Gil (coautor)

-Asupra inversarii unor functii trigonomerice- articol in Revista TMMATE 2006

E-mail ruxanda11@yahoo.com
Clase la care a predat:
XII D