Carnat Cristiana

Specialitatea:Informatica

e-mail: cristiana_carnat@yahoo.com

Telefon: 0721232682

0740595855

_______________________________________________________

Studii:

Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Matematic?, Sectia Matematic?, 1997

Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Matematic?, Sectia Informatic?, 2000

Master - Informatic? - Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Matematic?-Informatic?, 2009

_______________________________________________________

Experien??? profesional?:

Profesor definitiv - specialitatea Informatic?: 2002

Profesor gradul II - specialitatea Informatic?: 2005

Profesor gradul I - specialitatea Informatic?: 2009

_______________________________________________________

Cursuri extra??colare:

Curs ECDL, 2004 cu Certificat de examinator

Curs de baze de date ORACLE, 2006 cu Certificat de instructor

Consiliere ??i orientare, 2006 - C.C.D. Timi??oara

Think.com - ORACLE ThinkQuest Education Foundation, 2007

Programarea bazelor de date cu PL/SQL, 2009 cu Certificat de instructor

_______________________________________________________

Publica??ii (coautor):

Informatic? - culegere de probleme pentru liceu, Editura Mirton, Timi??oara, 2003 reeditat?

Informatic? - manual pentru clasa a XII-a, varianta ORACLE, Editura Gimnasium, T??rgovi??te 2007
Clase la care a predat:
XII C | XII E