Premii obţinute de Lascut Catalina-Maria

premiul II

Concursul Interjude??ean de Matematic? ?Gh Popescu? Lugoj 4.06.2010 clasa a-XII-a

Data adãugarii: 6 Jun 2010

men??iune

Concursul Interjude??ean de Matematic? TMMATE 2010 -cl XII

Data adãugarii: 28 Apr 2010

men??iune

Olimpiada de Matematic? ?? etapa jude??ean? ?? cl XII

Data adãugarii: 14 Mar 2010

men??iune

Olimpiada de Matematic? ??etapa local? ??clasa a-XII-a

Data adãugarii: 15 Feb 2010

mentiune

Olimpiada Judeteana de Matematica 2009-clasa a-XI-a

Data adãugarii: 9 Mar 2009

premiul II

Olimpiada de Matematica ??etapa locala ??clasa a-XI-a

Data adãugarii: 15 Feb 2009

mentiune

Concursul Interjudetean de Matematica TMMATE 2009 clasa a-XI-a

Data adãugarii: 25 Jan 2009

mentiune

Concursul Interjudetean de Matematica "Traian Lalescu"-cl. a-X-a

Data adãugarii: 1 Apr 2008

premiul II

olimpiada de matematica-etapa judeteana-cl. a-X-a

Data adãugarii: 2 Mar 2008

mentiune

olimpiada de matematica-etapa locala cl.a-X-a
Data adãugarii: 28 Jan 2008

premiul III

clasa a-IX-a olimpiada municipala de matematica 2007
Data adãugarii: 4 Dec 2007