Sporea-Iacob Florina

Specialitatea:Chimie

Studii

-Universitatea de Vest, Facultatea de Fizic?, Sec??ia Fizic?-Chimie

Perfec??ionare

-Curs postuniversitar de Management Educa??ional ??i ?colar- Universitatea de Vest Timi??oara

-Masterand - Chimie didactic? - Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie
-Doctorand ??n chimie cu tema "Tehnici electroanalitice. Aplica??ii ??n studiul proceselor de electrod ??i electroanaliz?"

-Grad didactic: II

-Co-autor "Didactica chimiei", Editura Mirton, 2006

-Lucr?ri prezentate la simpozioane sau conferin??e (co-autor): 14

-Articole publicate: 10

-Membr? ??n Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie ??n cadrul I.S.J. Timi??
-Metodist al I.S.J. Timi??

-Membr? in Societatea de Chimie din Rom??nia

-Membr? ??n Asocia??ia pentru Cercetare Multidisciplinar? din Zona de Vest a Rom??niei

-Membr? ??n colectivele de redac??ie ale revistelor CHIM-MAX ??i PEDACHIM

E-mail: florina_sporea_iacob@yahoo.com
Clase la care a predat:
XII C | XII E