Ianc Felicia

Specialitatea:Informatica

Studii: Universitatea de Vest Timi??oara , Facultatea de ?tiin??e ale Naturii, sec??ia matematic?-informatic?, 1981.


Experien??? profesional?:


Analist - programator principal : 1989

Profesor definitiv - specialitatea Matematic? : 1993

Profesor gradul II - specialitatea Informatic? : 1996

Profesor gradul I - specialitatea Informatic? : 1999


Cursuri postuniversitare:


Seminarul Pedagogic Universitar - Universitatea de Vest Timi??oara 1995


Cursuri de perfec??ionare:


Computer-based learning (1991) ?? Asti, Italia

Informatica - perfec??ionare (1991 - 1992) - C.C.D. Timi??oara

Reforma azi (1999 - 2000) - C.C.D. Timi??oara

Proiectarea, organizarea ??i evaluarea activit???ilor didactice (2004) - Universitatea de Vest Timi??oara

Consiliere ??i orientare (2006) - C.C.D. Timi??oara

Management ??i Comunicare (2007) - Universitatea de Vest Timi??oara

.Net (2007) - Seminar Microsoft Rom??nia


Premii:

DIPLOM? PRO JUVENTUTE(2006, 2007, 2008) - acordat? de Consiliul Jude??ean Timi??

DIPLOM? DE EXCELEN???(2008) - acordat? de Guvernul Rom??niei


Colabor?ri:

Universitatea de Vest Timi??oara - ??ncep??nd cu anul 1993 p??n? ??n prezent ??ndrum?tor de practic? pedagogic?


I?J TIMI?

- metodist ??n perioada 1999 - 2002

- ??ncep??nd cu anul 1994 p??n? ??n prezent organizator al Sesiunii de Comunic?ri Noi Info


AIESEC Timi??oara - ??ncep??nd cu anul 2005 p??n? ??n prezent colaborator ??n cadrul proiectului It's Your Choice!


Membru ??n comisia de jurizare:

- Olimpiada Jude??ean? de Informatic? - din 1991 p??n? ??n prezent

- Concursul Na??ional INFOEDUCA??IE G?l?ciuc - edi??ia 1998

- Concursul Na??ional de Informatic? "Grigore Moisil" Lugoj - edi??iile din perioada 1998 - 2004Publica??ii (coautor):

1993 ?? DBASE IV ?? de la ini??iere la performan???, Editura Eurobit Timi??oara

1999 - GHID DE EVALUARE PENTRU DISCIPLINA INFORMATICA - Proiectul - alternativ? de evaluare, CCD - Timi??oara

2003 ?? Informatica ?? culegere de probleme pentru liceu, reeditat? anual, Editura Mirton, Timi??oara


Limbaje de programare cunoscute:

FORTRAN, COBOL, ASSIRIS, BASIC, PASCAL, dBASE II-IV, VISUAL FOXPRO, C, C++, C#


E-mail: felicia.ianc[at]yahoo.com
Clase la care a predat:
XII B