Adam Angela

Specialitatea:Limba engleza

Angela Adam profesoara de limba engleza cu gradul didacticI,absolventa a Universitatii din Timisoara, Facultatea de Filologie sectia engleza-romana, mi-am desf???urat activitatea la Liceul ??Gr. Moisil? din 1974.

In toata cariera mea didactic? am obtinut calificativul??foarte bine?.

De la ??nceputul activita??ii la catedr? am fost preocupt? de folosirea metodelor moderne de predare-??nv???are a limbii engleze, de o buna pregatire at??t personala c??t ??i a elevilor, form??ndu-le deprinderi de comunicare oral?, de exprimare corecta ??n scris si de ??mbog???ire a reprezent?rilor culturale ale ???rilor vorbitoare de limba englez?.

a) Activitatea stiintifica-Experien??a muncii la catedr? s-a concretizat in participarea mea cu lucrari stiintifice ??i ateliere la Conferin??e, Sesiuni de comunic?ri ??i Simpozioane na??ionale ??i interna??ionale dup? cum urmeaz?:

-1987 mai - Universitatea Timisoara-Conferinta de Anglistica-Americanistica ??Predarea-invatarea limbii engleze- proces asistat de calculator?

-1987 oct.-Universitatea Timisoara-Sesiune de Comunicari Stiintifice

????Modalitati de fixare si verificare a cunostintelor gramaticale de limba engleza cu ajutorul calculatorului?

-1981 Sesiune de comunicari stiintifice si referate Timisoara (I.S.J.Timis si CCD) ??Colaborarea profesor ??elev in cadrul cercurilor de limba engleza si informatica, concretizata in elaborarea unui DICTIONAR MINIMAL ENGLEZ-ROMAN /ROMAN-ENGLEZ cu terminologie de INFORMATICA?

-1985 Publicarea DICTIONARULUI MINIMAL de catre Universitatea din Timisoara ?? instrument pentru uzul elevilor si studentilor-sectia matematica-informatica

-1994 Conferinta Nationala TETA (Asociatia profesorilor de limba engleza Timisoara)-??Calculatorul si limba engleza? Timisoara

-1994 Prima Conferinta Balcanica profesorilor de limba engleza

ATENA_?Elemente de cultura si civilizatie ??mijloc de invatare a limbii engleze?

-1995 Conferinta Nationala BETA(Asociatia profesorilor de limba engleza Bucuresti)- ??Poezia - mijloc de exersare a limbii engleze?

-1996 Conferinta Nationala TETA ????Descoperirea elementelor de cultura intr-un text literar?

-1997 Conferinta organizata de Universitatea din WUPERTAL(Germania) tema conferintei-Invatarea limbilor straine cu ajutorul calculatorului

lucrarea?Copiii-creatori de programe pe calculator pentru limba engleza?

-1998 A doua Conferinta Balcanica a profesorilor de limba engleza organizata la CONSTANTA ??????Engleza si poezia- metode si procedee de activizare a elevilor????

-2000 VESZPREM (Ungaria) Consiliul Britanic _ Proiect international de cercetare, atelier ??Classroom Research -pair work?

(activitatea interactiva la orele de limba engleza ??munca in perechi)

In perioada 1991-2004 am fost membra a Comisiilor Nationale de limba engleza atat in elaborarea de subiecte pentru olimpiade cat si corector.

b)Activitatea cu elevii s-a concretizat in pregatirea elevilor talentati la limba engleza in vederea participarii la olimpiade. Astfel in perioada

1984-2006, elevii mei au obtinut 48 de premii I,II,III si mentiuni la fazele judetene, iar la Olimpiadele Nationale: 1 premiu I, 3 premii II, 5 premii III ,

1 premiu special si 4 mentiuni:

1984 Bucuresti,1985 Baia Mare,1986 Oradea,1987 Slobozia,1988 Iasi,

1989 Alexandria,1990 Vaslui, 1991 Tr. Severin, 1996 Piatra Neamt, 2009Ploiesti

Activitatea cu elevii a implicat si munca in cercurile de specilalitate care a fost concretizata in elaborarea unui instrument de lucru, dictionarul,dar si in indrumatrea elevilor in elaborarea de referate st comunicari stiintifice. Unii au participat la Sesiuni organizate la nivel de judet, obtinind premii si mentiuni. Cei cu premiul I au reprezentat judetul la Sesiuni Nationale de comunicari si referate

.Mentionez ca la Sesiunea Nationala de la Cimpulung Moldovenesc o eleva a obtinut premiul III(1988), iar la Baia Mare (1985) o mentiune speciala.

c)Perioada 1997-2002 a insemnat implicarea mea in activitatea de indrumare si control in cadrul Inspectoratului Scolar al Judetului Timis, indeplinind functia de Inspector scolar de specialitate- limba engleza si limba rusa.

In aceasta calitate,pe langa atributiile de servici, am pus accent pe formarea profesorilor debutanti si a cadrelor necalificate.

In acest sens am tinut Cursuri de formare:

-METTEXT in colaborare cu Consiliul Britanic pentru profesorii care predau dupa manualele alternative

-Cursuri cu cadrele necalificate

In cadrul Programului de Reforma in Invatamantul Preuniversitar am urmat cursuri de formare pentru Inspectia scolara, coordonat de M.E.N. si Institutul de Stiinte al Educatiei

In 1999 am obtinut Certificatul de FORMATOR NATIONAL PENTRU INSPECTORII SCOLARI.

Impreuna cu o echipa de doi colegi am tinut cursuri in module cu inspectorii din sase judete Arad, Caras ??Severin,Bihor, Hunedoara, Mehedinti si Timis, pe tema ??Inspectia scolara?.

In aceiasi calitate am colaborat cu CCD Timis ca lector la cursuri cu metodistii judetului in cadrul Programului ??Managementul formarii continue?.

d)Alte activitati- colaborarea cu Universitatea Timisoara- Facultatea de Filologie in indrumarea practicii pedagogice a studentilor in perioada 1975-1997.De asemenea am participat la intalnirile periodice organizate de catedra de limba engleza cu metodistii in vederea elaborarii de documente pentru practica studentior si a programei analitice a cursului de metodica predarii limbii engleze.

Pentru activitatea desfasurata in domeniul invatamantului si contributia la dezvoltarea cercetarii stiintifice, in anul 2004 Presedentia tarii mi -a conferit Ordinul

??MERITUL pentru INVATAMANT? in grad de Ofiter.

In iunie 2008 Ministerul Educatiei,Cercetarii si Tineretului mi-a conferit

??DIPLOMA DE EXCELENTA? pentru merite deosebite in activitatea la catedra si rezultate remarcabile obtinute in formarea si educarea tinerilor.

prof. Angela Adam
Clase la care a predat:
XII A | XII B | XII C | XII D | XII E