Premii obţinute de Cujba Bianca

Mentiune

Concursul de fizica PHI 2009

etapa nationala

Data adãugarii: 31 May 2009

Premiul I

Concursul de fizica PHI 2009

etapa judeteana

Data adãugarii: 31 May 2009

Mentiune

Concursul de fizica "C. Salceanu" 2009

organizat de UVT

Data adãugarii: 31 May 2009

premiul II

Olimpiada de Matematica ??etapa locala ??clasa a-XII-a

Data adãugarii: 15 Feb 2009

Premiul I

Olimpiada de Fizica - etapa judeteana, 17.01.2009, clasa a 12-a

Data adãugarii: 18 Jan 2009

Mentiune

Olimpiada de Chimie - faza judeteana, clasa a XII-a, 2009

Data adãugarii: 16 Jan 2009

Mentiune

Concursul de fizica "C. Salceanu", 2008, clasa a XI-a
Data adãugarii: 10 May 2008

Mentiune (locul VI)

Olimpiada de fizica - faza judeteana, clasa a XI-a, 2008

Data adãugarii: 17 Jan 2008