Premii obţinute de Drimbarean Ioana-Octavia

Mentiune

Olimpiada Judeteana de Fizica 2005-2006
Data adãugarii: 17 Dec 2007

premiul III

clasa a-X-aconcursul judetean de matematica "Gh. Popescu"2006

Data adãugarii: 4 Dec 2007

mentiune

clasa a-X-a olimpiada municipala de matematica 2006

Data adãugarii: 4 Dec 2007

mentiune

clasa a-IX-a concursul judetean de matematica "Gh. Popescu"2006

Data adãugarii: 4 Dec 2007

mentiune

clasa a-IX-a olimpiada judeteana de matematica 2006

Data adãugarii: 4 Dec 2007

mentiune

clasa a-IX-a olimpiada municipala de matematica 2006
Data adãugarii: 4 Dec 2007