Simpozionul Internațional

Școala - spațiu educațional european intercultural

Ediția a III-a

ÎNREGISTRARE
publicat la 8 oct 2018
  • Profesorii din România și alte țări europene pot depune lucrări.
  • Pentru secțiunile 1, 2 ,3 și 4 se pot înregistra elevi de nivel gimnazial sau liceal, coordonați de profesori.
  • e-Twinning se adresează în principal elevilor de nivel primar și gimnazial. Cei care doresc să se înscrie la această secțiune trebuie să se alăture proiectului Ziua țării mele pe platforma de e-Twinning.
  • Se pot semna contracte de parteneriat pentru școli, între directori și coordonatorii locali.
  • Termenul limită pentru depunerea lucrărilor sau pentru înregistrarea elevilor este 16 noiembrie 2018.


CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE
publicat la 8 oct 2018
Lucrarea trebuie să respecte următoarele cerințe de tehnoredactare:
  • Word, Times New Roman, 12, format A4, margini: stânga 2.5 cm și jos, sus, dreapta: 1 cm, spațierea între rânduri 1.5, maxim 10 pagini; a nu se include numerotarea paginilor. Pentru titlul lucrării se folosește Times New Roman 12 Bold, centrat.
  • Pentru titlul lucrării se folosește Times New Roman, 12, Bold, centrat. Autorul și instituția vor fi scrise pe al treilea rând, cu alineat la dreapta, în Times New Roman, 12, Bold.
  • Bibliografia va apărea la sfărșitul lucrării, în ordine alfabetică: numele, prenumele autorului, titlul cărții, editura, anul apariției.
  • Rezumatul lucrării va conține 10-15 rânduri.
  • Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta lucrările care nu respectă criteriile științifice și de redactare.


Formular de înscriere
publicat la 8 oct 2018
   
DATE DESPRE PARTICIPANT
Nume:
Unitatea de învăţământ:
Localitate, Judeţ, Ţară:
Număr telefon:
e-mail:
ADRESA CORESPONDENŢĂ:
Adresa:
DATE DESPRE LUCRARE:
Titlul lucrării:
Secţiuni: I. Artă şi cultură arta naţională în context european
II. Comunicare eficientă pentru cetăţenie europeană
III. Creativitate şi inovare în abordarea educaţională interdisciplinară
IV. 100 de ani de la formarea statului unitar român
Rezumat lucrare (RO+EN):
Lucrare: