Simpozionul Internațional

Școala - spațiu educațional european intercultural

Ediția a III-a

Tema principală:
publicat la 8 oct 2018
Cetățenie democratică și responsabilitate socială

Rezumatul proiectului:
publicat la 8 oct 2018

Cultivarea dorinței de a trăi în pace și armonie unul cu celălalt în fiecare școală, de a spori valoarea potențialului cultural național într-un context european.

Obiective:

 1. Dezvoltarea unor aptitudini eficiente de comunicare prin mijloace diferite;
 2. Educarea tinerei generații în spiritul valorilor europene;
 3. Recunoașterea și valorificarea în mod corect a diferențelor culturale și manifestarea respectului unul față de celălalt;
 4. Studierea și înțelegerea particularităților naționale și creșterea valorii lor în Europa;
 5. Stimularea și dezvoltarea creativității și inovației în abordarea educațională interdisciplinară.

Grupul țintă:
publicat la 8 oct 2018
 • Elevi
 • Profesori
 • Părinți
 • comunitatea locală
 • parteneri europeni


Secțiuni:
publicat la 8 oct 2018
 1. Arta și cultura națională în context european
 2. Comunicare eficientă pentru o cetățenie europeană
 3. Creativitate și inovație în abordarea educațională interdisciplinară
 4. 100 de ani de la formarea statului unitar român
 5. e-Twinning - "Ziua țării mele", expoziție - concurs
 6. Workshop pentru părinți: „Cum abordăm pozitiv provocările emoționale și comportamentale ale copiilor noștri. Abilități pentru părinți”


ATESTARE/ CERTIFICARE
publicat la 8 oct 2018
 • Toate lucrările simpozionului international vor fi publicate pe un CD intitulat “Şcoala - spaţiu educaţional european intercultural”, înregistrat cu ISSN. Publicația va fi trimisă participanților până la 18 decembrie 2018.
 • Participanții vor primi diplome de participare la simpozion.