Rezultat excep??ional!

postat de Cucu Dorina la 28 Jul 2013

??n perioada 22-27 iulie 2013 s-a desf????urat la Zal??u, jude??ul S??laj, Olimpiada de ??tiin??e pentru Juniori (OSJ) - etapa na??ional??. Jude??ul Timi?? a fost reprezentat la acest concurs de doi elevi ai liceului nostru: Vlad Br??nza?? din clasa a IX-a D ??i Tudor Suciu, absolvent al clasei a VIII-a C. Rezultatele ob??inute de ambii elevi au fost excelente.

Vlad Br??nza?? a ob??inut men??iune ??i, gra??ie punctajului realizat la probele practic?? ??i teoretic??, a urcat pe podiumul elevilor califica??i ??n lotul l??rgit al Rom??niei pentru faza interna??ional?? a OSJ.

Felicit??m ambii elevi pentru modul ??n care au reprezentat jude??ul la competi??ie ??i le dorim vacan???? pl??cut??! Lui Vlad ??i ur??m s?? se califice ??n lotul restr??ns ce se va preg??ti la Bucure??ti pentru... un pa??aport spre India!