REZULTATE OB??INUTE LA OLIMPIADA DE CHIMIE- FAZA JUDE??EAN??

postat de Sporea-Iacob Florina la 19 Jan 2009

CLASA a IX-a

-Ilca Tudor (IX D) - premiul I

-B??cil?? Emilian (IX D) - men??iune
-Retzler Rainer (IX D) - men??iune

CLASA a X-a
-De Sabata Carla (X C) - premiul I
-Cristescu Cristina (X D) - premiul II

-Iacob Diana (X B) - premiul III

-Pav??l Roxana (X C) - men??iune
-Martin Cristina (X C) - men??iune

CLASA a XI-a
-Grec Marcel (XI E) - premiul I

CLASA a XII-a
-Chi??avu Laz??r (XII E) - premiul I

-Bucur Loredana (XII C) - premiul II
-Cujb?? Bianca (XII E) - men??iune