Premierea Olimpicilor la Matematica

postat de Rosu Ovidiu la 11 Jun 2013

Miercuri 12 iunie 2013, ??ncep??nd cu ora 15.00 la Colegiul Na??ional de Art?? ,,I. Vidu??? din Timi??oara, va avea loc festivitatea de premiere a elevilor care au ob??inut premii ??i men??iuni la:

  • etapa pe municipiul Timi??oara a Olimpiadei de Matematic??,
  • etapa jude??ean?? a Olimpiadei de Matematic??,
  • etapa jude??ean?? a Concursului Na??ional Interdisciplinar ???Plus-Minus Poezie???.

Tabelele cu rezultatele la concursurile mai sus men??ionate sunt postate pe pagina web a profesorilor de matematic?? din jude??ul Timi??: www.tmmate.ro.