P??rin??ii elevilor... ne premiaz??!

postat de Cucu Dorina la 21 Nov 2012

Filiala Timi?? a Federa??iei Na??ionale a P??rin??ilor din ??nv??????m??ntul Preuniversitar, prin pre??edinta ei d-na Iliana M??tr??gun??, ??n parteneriat cu Vodafone Rom??nia, a distribuit elevilor din clasele liceale ??i profesorilor din liceul nostru cartele Vodafone. Acestea permit utilizatorilor facilit????i cum ar fi: 2000 minute convorbiri sau SMS-uri ??n re??eaua Vodafone, 20 minute convorbiri na??ionale ??i interna??ionale, 20 MB Internet pe mobil pe perioada unei luni.

Dona??ia a fost f??cut?? ??n semn de recunoa??tere a rezultatelor str??lucite ob??inute de elevii ??i profesorii liceului la concursurile ??i olimpiadele din anul ??colar trecut ??i a faptului c?? ??n urma sus??inerii testelor na??ionale din vara acestui an, Liceul ???Grigore Moisil??? s-a clasat pe primul loc ??n jude?? la mediile de admitere.

Mul??umim pentru ??ncrederea acordat??. Ea va constitui un imbold pentru autodep????ire!