OLIMPIADA NA??IONAL?? DE CHIMIE 2011

postat de Sporea-Iacob Florina la 27 Jan 2011

??n perioada 30 ianuarie - 5 februarie 2011 se desf????oar?? la Timi??oara cea de-a 45-a edi??ie a

Olimpiadei Na??ionale de Chimie (??n Anul Interna??ional al Chimiei).

Mar??i, 1 februarie, liceul nostru g??zduie??te proba practic?? la clasa a VIII-a.

Toate detaliile despre acest important eveniment se g??sesc pe site-ul olimpiadei:

http://info.tm.edu.ro:8080/~onc/index.php