Concursul Interjudetean de Matematica Traian Lalescu Editia XXIII 28-29 martie 2009 Arad

postat de Georgescu Ruxanda la 29 Mar 2009

Nr. crt.

Numele si prenumele

Clasa

Profesor

Premiu

1

Tirc Sorin

9 D

Georgescu George

Premiul I

2

Silberberg Alfred

9 E

Oprea Gabriela

Premiul II

3

Ilca Tudor

9 D

Georgescu George

Mentiune

4

Retzler Reiner

9 D

Georgescu George

Mentiune

5

Draganescu Alina

10 C

Georgescu George

Premiul I

6

Dobrisan Andrei

10 C

Georgescu George

Premiul II

7

Lascu Diana

11 C

Georgescu George

Mentiune

8

De Sabata Giuliano

11 C

Georgescu George

Mentiune

9

Chisavu Lazar

12 E

Georgescu George

Premiul I

10

Bugariu Alexandra

12 C

Georgescu Ruxanda

Premiul II