Concursul Interjude??ean de Matematic?? ???Gh Popescu ??? Lugoj 4.06.2010

postat de Georgescu Ruxanda la 7 Jun 2010

Nr. crt.

Numele ??i prenumele

Clasa

Premiul

Profesor

1.

Todosie Mihnea

9

Premiul I

Georgescu George

2.

T??nase Laura

9

Premiul II

Georgescu Ruxanda

3.

Panainte Ruxandra

9

Premiul III

Georgescu George

4.

Okros Alexandru

9

Men??iune

Georgescu Ruxanda

5.

Ilca Florin Tudor

10

Premiul I

Georgescu George

6.

??tef Giulia

10

Premiul II

Georgescu George

7.

T??rc Sorin

10

Premiul II

Georgescu George

8.

Retzler Rainer

10

Men??iune

Georgescu George

9.

Silberberg Alfred

10

Men??iune

Oprea Gabriela

10.

Pav??l Roxana

11

Premiul I

Georgescu George

11.

Dobri??an Andrei

11

Premiul II

Georgescu George

12.

r??g??nescu Alina

11

Premiul III

Georgescu George

13.

Lascu Diana

12

Premiul I

Georgescu George

14.

L??scu?? C??t??lina

12

Premiul II

Georgescu Ruxanda