Anun?? important

postat de Junea Sanda la 2 Sep 2011

??ncep??nd cu data de 1 septembrie 2011, Liceul Grigore Moisil se va uni cu ??coala cu clasele I-VIII Nr. 22, p??str??ndu-??i ??n continuare denumirea de Liceul Grigore Moisil.


Astfel structura ??colii va fi compus?? din trei nivele: ??nv??????m??nt primar, gimnazial ??i liceal. ??coala va avea 58 de clase, cu un num??r de peste 1500 de elevi.


Prin unificarea celor dou?? ??coli, cu un bun renume, inten??ion??m s?? ridic??m ??i mai mult nivelul performan??elor ??colare astfel ??nc??t Timi??oara s?? beneficieze de un adev??rat centru de performan???? ??n educa??ie ??i instruire pentru t??n??ra genera??ie.

Nivelul liceal ????i va p??stra profilul real, specializarea matematic??-informatic??, intensiv informatic??, pentru toate clasele.

Prin educa??ie ne propunem s?? oferim elevilor:

  • -Dob??ndirea reperelor unei reale sc??ri valorice, axat?? pe:demnitate, generozitate, corectitudine, responsabilitate, calitate ??n preg??tirea profesional??.
  • -Dezvoltarea g??ndirii creatoare.
  • -Acumulare de noi cunostin??e ??i competen??e.
  • -L??rgirea orizontului cultural.
  • -Imbog????irea vie??ii spirituale

Un ??nv??????m??nt pentru fiecare -indiferent de profesia pe care o va urma.

Integrarea armonioas?? a tinerilor dup?? absolvirea ??colii ??n via???? ??i ??n socitate.

Ne propunem o ??coal?? de care comunitatea s?? fie m??ndr?? ??i pe care aceasta s?? o sus??in?? pentru calitatea ??i prestigiul ei.


O ??coal?? ??n care ??nva???? ??n permanen???? deopotriv?? elevii ??i dasc??lii.

O ??coal?? ??n care rela??ia profesor elev se bazeaz?? pe respect reciproc, corectitudine ??i pe valori ale democra??iei.

Ne dorim o ??coal?? care s?? constituie un mediu frumos ??i s??n??tos ??n care elevii s?? vin?? z??mbind, iar dasc??lii s?? o simt?? ca pe o a doua cas?? a lor.