ALITIM

postat de Cucu Dorina la 2 Apr 2012
ALITIM - Asocia??ia Absolven??ilor Liceului de Informatic?? - "Grigore Moisil" din Timi??oara, a stabilit ca ??nt??lnirea anual?? s?? aib?? loc ??n perioada 26-27 mai 2012 la Tab??ra Chevere??ul Mare. Absolven??ii primei promo??ii a liceului, care au ??nfiin??at asocia??ia, invit?? ??i absolven??i ai altor promo??ii s?? participe la ??nt??lnirea lor de suflet. Informa??ii ??i ??nscrieri la:

cornel.sipetan@gmail.com