??nscrierea elevilor ??n clasa I sau ??n clasa preg??titoare

postat de Junea Sanda la 1 Mar 2012

??nscrierea elevilor ??n clasa I sau ??n clasa preg??titoare


Desc??rca??i fi??ierul pentru a afla:

1. Calendarul ??nscrierii ??n clasa preg??titoare ??i ??n clasa I.

2. Criterii de departajarea a copiilor care solicit?? ??nscrierea ??n alt?? ??coal?? dec??t cea la care este arondat domiciliul, ??n situa??ia ??n care sunt mai multe solicit??ri dec??t num??rul de locuri disponibile.

3. Acte necesare pentru ??nscrierea ??n clasa preg??titoare ??i ??n clasa I.

ORARUL ??NSCRIERII

de LUNI p??n?? VINERI

09-13

14-18

4. Zona arondat?? Liceului ???Grigore Moisil??? desc??rca??i fi??ierul

P??rintele/tutorele legal instituit nu trebuie s?? pl??teasc?? nimic ??n momentul ??nscrierii copilului la ??coal?? ??n ??nv??????m??ntul de stat. Solicitarea unor sume de bani sau a oric??rui alt avantaj material este un abuz ??i pute??i reclama acest lucru la telverde 0 800 801 100