Manz Dorin

Specialitatea:Z_profesor_pensionat

Specialitatea:InformaticaStudii:Academia de Studii Economice Bucuresti

Facultatea de Cibernetica Economica si Statistica, sectia Cibernetica Economica

Profesor gradul I 


E-mail : dorin_manz@yahoo.com

Tel: 0256/204506

Tel: +40721232669

Experienta profesionala

Profesor definitiv - specialitatea informatica : 1979

Profesor gradul II - specialitatea Informatica : 1984

Profesor gradul I - specialitatea Informatica : 1989

 

Realizari

Carti

1988 - Instruire asistata de calculator – culegere de lectii cu utilizarea interactiva a calculatorului

ICSITTCI Bucuresti

1988 - Limbajul Fortran 77 pentru minicalculatoare

Editura Mirton Timisoara

1990 - Limbajul Pascal – manual pentru clasele de informatica

Editura LIBRIS Cluj-Napoca

1991 – Experiente Pascal in laborator - culegere de probleme pentru liceu

Editura Mirton Timisoara

1995 – DBASE IV – de la initiere la performanta

Editura Eurobit Timisoara

1999 - Bacalauret si atestat -- culegere de probleme pentru liceu

Editura L&S Bucuresti

2003 – Informatica – culegere de probleme pentru liceu, reeditata anual

Editura Mirton, Timisoara

2008 - Manual de Visual FoxPro

Editura Mirton Timisoara

 

Brevete

Mijloace de învatamânt omologate

Produse program omologate de MEI (16/10/1989) în cadrul temei de cercetare M118/1987

1. Locuri geometrice

2. Functia sinus si cosinus

3. Logaritmi

4. Transformari geometrice (omotetii, inversiuni)

Comisia nationala de elaborare a programei

1989 - 2002 Comisia Nationala de Informatica de pe lânga MEN care se ocupa cu propuneri si avizari privind modificarile aduse anual programei de informatica

Membru al Comisiei Nationale de Informatica în perioada 1995-2003 pentru concursuri nationale

Cursuri extrascolare

Curs de retele CISCO în perioada 2000-2006 cu Certificat international de atestare

Ultimele cursuri de perfectionare

2003 - Universitatea de Vest, Timisoara

2006 - Think Pad, Timisoara

2007 - Universitatea de Vest, Timisoara
Clase la care predã: