Ianculescu Georgina

Specialitatea:Biologie

Studii: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie

Profil Biologie - Specializarea Ştiinţe Naturale şi Agricole

Gradul didactic: I





Clase la care predã:
V C | VI B | VII B | VII D | VII E | VIII E