Premii obţinute de Saftescu Tudor-Cristian

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.